Ana SayfaHakkımızda

HAKKIMIZDA

Toplumların karakterini oluşturan özellikler, uzun zaman içinde kazanılır. Coğrafi konum ve birlikte yaşanan tarihi olaylar toplulukların ruh ve düşünce dünyasını etkiler, sevinç ve hüzün, ortak manevi değerlerin yaratıcısı olur.

Böylece şekillenen gelenekler, Kuzey Kafkasya halkları için, yaşatmaktan ve geleceğe taşımaktan gurur duydukları değerler manzumesidir.

Kuzey Kafkasya Halkları, yurtlarından uzakta, diasporada geçen 150 yılı aşkın zamana rağmen geçmişlerini, geleneklerini asla unutmadılar. Toplumsal belleklerini yaşatabilmeyi özellikle de kurmuş oldukları Vakıflar ve Dernekler sayesinde başardılar.

Bu kuruluşlardan biri olan Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı, eğitim, kültür ve sanat konularında etkili ve verimli çalışmayı ilke edinerek, 30 Mart 1978 yılında Resmi Gazete’nin 16244 numaralı ilanı ile tüzelkişiliğine kavuşmuştur. Amaç, “her yaştaki gençlerle yetişkinlerin fikren ve bedenen gelişmelerini sağlamak, deneyimlerini arttırmaktan ibarettir” hükmüyle ortaya konulmuştur. Esas olarak bir yardım kuruluşu olan Vakfımız, her şeyden önce nitelikli insan oluşumunu desteklemekte ve buna zemin hazırlamaya çaba harcamaktadır.

Vakfımız, 1982 yılından beri kesintisiz olarak, sayısı binleri bulan üniversite öğrencisine sağladığı eğitim bursları ve üniversiteler ile işbirliği yaparak düzenlediği ücretsiz eğitimlerle gençlerin geleceğe hazırlanmasına katkıda bulunmaktadır. Üniversite öğrencisiyken burs vererek eğitimine katkıda bulunduğumuz dünün gençlerinin, bugünün büyükleri olarak toplumun her kesiminde hizmet ettiğini görmek bizlere ayrıca gurur vermektedir.

Tarih, kültür ve sanat alanında düzenlediği, konularının en yetkin isimlerinin katıldığı söyleşilerde her yaştan çok sayıda konuğu ağırlayarak, toplum kültür hayatına katkı sağlamaktadır.

Vakfımız, yurtiçinden ve yurtdışından sayısız araştırmacı, akademisyen ve öğrencinin yararlandığı, Kuzey Kafkasya ve Anadolu tarih, kültür ve coğrafyasına dair 5.000’den fazla kitap, harita ve belgeye ev sahipliği yapmaktadır.

Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı, kuruluşundan bugüne kadar katıldığı çok sayıda ulusal ve uluslararası kongre ve sempozyumda, Kuzey Kafkasya tarihi ile geleneksel giysi ve el sanatlarını anlatan çok sayıda sergi ve etkinlikte yer almıştır.

Tüm bu faaliyetlerine ilave olarak her yıl düzenlediği sanat yarışmaları ile toplumumuza kültürel dayanışma konusunda katkıda bulunmayı da ilke edinen Şamil Eğitim ve Kültür Vakfı, her yaştan sanatçılarımızı ulusal ve uluslararası platforma taşımayı ve sanatseverlerle buluşturmayı amaçlamaktadır.