Yarışma Şartnamesi

ŞAMİL EĞİTİM KÜLTÜR VAKFI

NART MİTOLOJİSİ DİJİTAL RESİM YARIŞMASI-2022

ŞAMİL EĞİTİM ve KÜLTÜR VAKFI (bundan sonra VAKIF olarak anılacaktır) tarafından bu yıl düzenlenen sanat yarışması, dünya kültürünün en önemli zenginliklerinden biri olan Mitoloji ile günümüz teknolojisini buluşturmayı amaçlamaktadır.

Nart Mitolojisi, kadim Kuzey Kafkasya halkları tarafından yüzyıllar öncesinden bugüne kadar taşınmış kültürel bir mirastır.  NART MİTOLOJİSİ DİJİTAL RESİM YARIŞMASI, bu değerli mirası, bugünün dünyasıyla tanıştırmayı hedeflemektedir.

Nart Mitolojisi terimi Kuzey Kafkasya’da yaşayan kardeş halkların, kimi birbirine çok benzeyen, kimi birbirinden farklı motifler taşıyan mitolojik öykülerinin ortak adıdır. Yarışma, sanatçılar ve sanatseverlere, Nart Mitolojisi ile kaynağı olan kadim halkları tanıma fırsatı sunmaktadır.

KONU:

Yarışma konusu; Nart Mitolojisinde adı geçen karakter veya karakterlerin yer aldıkları hikaye anlatımı içerisinde canlandırılması olarak belirlenmiştir.

Sanatçının VAKIF tarafından sosyal medya duyurularında bildireceği kaynak yayınlar veya kendisinin ulaşacağı yayınlar aracılığıyla bilgi sahibi olması beklenmektedir.

Nart Destanlarındaki herhangi bir kahraman veya olayın anlatımı, Kuzey Kafkasya halklarından birinde, diğerine göre farklılıklar gösterebilir. Sanatçı hazırladığı eseri Kuzey Kafkasya halklarının mitolojilerinden herhangi birinde tarif edildiği haliyle resmedebilir. Ancak sanatçı, eserini hangi kaynaktan yararlanarak hazırladığını (Kitap/ makale/doküman ile yazar adını belirtmek suretiyle) en fazla 100 kelimelik bir sinopsis ile açıklamak zorundadır.

TESLİM ve DEĞERLENDİRME SÜRECİ:

  1. Sanatçılar eserlerini 23 Aralık 2022 saat:17.00’ye kadar teslim etmeleri gerekmektedir.
  2. Birinci, ikinci ve üçüncü eserler, jüri üyeleri tarafından yapılacak oylama sonucunda, oy sayısı çokluğuna göre belirlenecektir.
  3. İlk üç dereceyi alan eserler haricinde, ön elemeyi gecen ve/veya yarışmaya katılan eserler arasından VAKIF tarafından bir seçki yapılacaktır.

ESERLERİN KULLANIMI:

  1. Ödül alan ve VAKIF tarafından seçkiye dahil edilen eserlerin kullanım hakkı VAKFA ait olacaktır.
  2. Yarışmanın ana amacı Nart Mitolojisinin dünyaya tanıtılması olduğundan, yarışma sonucunda VAKIF eserleri çeşitli mecralarda ve faaliyetlerde kullanabilir. (Sanal veya gerçek sergiler düzenlenmesi, NFT (Non-fungible token/değiştirilemez jeton) ile dijital tescili/sertifikalandırılması, oyun kartı, giyim ürünleri, kitap ve benzeri her türlü ürün baskısında ve dijital oyunların içeriklerinde kullanılması ve benzeri)
  3. Eserlerin NFT olarak ve/veya baskı alınmış haliyle satılması durumunda, İLK SATIŞ İŞLEMİNİN tutarı % 60’ı VAKFIN, % 40’ı ise eser sahibinin olacak şekilde (baskı ve satış platformlarına dair masraflar düşüldükten sonra) paylaştırılacaktır. İlgili satıştan doğacak her türlü vergi, fatura, ödeme vb. yasal zorunluluklar, VAKIF ile eser sahibi arasında yukarıdaki oran ile paylaştırılacaktır.
  4. VAKIF, yazılı-basılı her türlü tanıtıcı malzemelerinde yarışmaya başvuran tüm eserlerin fotoğraflarını telif hakkı ödemeksizin kullanma hakkına sahiptir.            
  5. Ön elemeyi geçen tüm eserler VAKIF tarafından hazırlanacak dijital kataloglarda yer alabilecektir.

KATILIM ŞARTLARI:

  1. Yarışma uluslararası olup yurtiçinden ve yurtdışından 16 yaş ve üzeri kişiler katılabilir.
  2. VAKIF üyeleri de yarışmaya katılabilir. Ancak kazandıkları maddi ödüller VAKFA gelir olarak kaydedilecek ve eser sahibine verilmeyecektir. 
  3. Yarışmacıların tasarımları özgün çalışmalar olmalıdır. Alıntı eserler tespit edildiğinde değerlendirmeye alınmayacak olup alıntı olan eserin sorumluluğu yarışmacıya aittir.
  4. Eserlerin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir.
  5. Bir yarışmacı en fazla 2 eserle yarışmaya katılabilir.
  6. Birden fazla kişinin ortak bir çalışma ile yarışmaya katılması durumunda, yalnızca bir kişinin grup temsilcisi olarak belirlenmesi gerekmekte olup ödül kazanılması durumunda gruba ödül verilir, kişi sayısına göre ödül verilmez.
  7. Yarışmaya katılan tüm eser sahipleri, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.

ÖDÜLLER :

1.lik ödülü: 20.000.-TL
2.lik ödülü: 12.000.-TL
3.lük ödülü: 8.000.-TL

Mansiyon ödülleri: Dereceye giren eserler dışında jüri tarafından belirlenen 3 esere WACOM Intous Comfort Plus Medium CTL6100-B çizim tableti verilecektir.

TEKNİK ŞARTLAR VE TESLİM ŞEKLİ:                    

  1. Yarışmaya katılacak eserlerde kullanılacak teknik dijital olmalıdır. Geleneksel yöntemlerle yapılan eserler kabul edilmeyecektir.
  2. Eserler renkli olarak çalışılacaktır.
  3. Eserler dijital olarak teslim edilecek olup 3500 x 4900 pixel’den ve 72 dpi ’den küçük olmayacak şekilde, tiff veya jpeg formatında, RGB olarak başvuru formuna yüklenecektir.
  4. Birden çok eser ile katılan yarışmacılar her bir eser için ayrı başvuru yapmak zorundadır.
  5. Eser teslimi sırasında yarışmacının özgeçmişinin (en fazla 100 kelime, Türkçe olarak, kronolojik sıralamada değil metin şeklinde olmalıdır) ve iletişim bilgilerinin (mobil-sabit telefon numarası/ elektronik posta adresi/ açık adres) başvuru formunda belirtilmesi zorunludur.
  6. Eserlerin ve diğer zorunlu evrakların tesliminin (yüklenmesinin) en geç 23 Aralık 2022 saat 17.00’ye kadar gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak teslimler değerlendirmeye alınmayacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ:

Yarışmaya son başvuru tarihi: 23 Aralık 2022
Yarışma Sonuçlarının Açıklanması: 30 Ocak 2023
Yarışma sonucu, sanatçılara gönderilecek elektronik postalar ile ve sosyal medya hesaplarımızdan açıklanacaktır.

JÜRİ ÜYELERİ:

  1. Akbay, Bager – Sanatçı, Eğitmen
  2. Bilgiç, Ethem Onur – Grafik Sanatçısı, İllüstratör
  3. Binicioğlu, Feride – Ressam
  4. Dindaş, Tunç – Grafik Sanatçısı
  5. Gönen, Gökalp – Yönetmen, Animatör
  6. Karamahmutoğlu, Kürşad – Yaratıcı Yönetmen, Oyun Tasarımcısı
  7. Mingü, Sait – Ressam
  8. Özbek, Setenay – Ressam, Yazar, Film Yapımcısı
  9. Özer, Denizhan – Sanatçı, Küratör
  10. Yetgin, Burak – Grafik Sanatçısı, İllüstratör

YARIŞMA DOKÜMANLARI

Yarışma Şartnamesi

Başvuru Formu

Jüri Üyeleri

Sık Sorulan Sorular

Referans Kitaplar