Sık Sorulan Sorular

ŞAMİL EĞİTİM ve KÜLTÜR VAKFI
NART MİTOLOJİSİ DİJİTAL RESİM YARIŞMASI-2022
SIK SORULAN SORULAR

1. Yarışmaya kimler katılabilir?
Yarışma uluslararası olup yurt içinden ve yurt dışından 16 yaş ve üzeri kişiler katılabilir.

2. Yarışmaya nasıl katılım sağlanabilir?
Yarışmaya katılım için öncelikle https:// samilvakfi.org.tr/basvuru sitesi ziyaret edilerek;

  1. Katılım formu doldurulur.
  2. Yarışma için düşünülen eser Eser Yükleme Bölümüne dijital olarak yüklenir.
    • Dijital yükleme için eseler 3500 x 4900 pixel’den ve 72 dpi ’den küçük olmayacak şekilde, tiff veya jpeg formatında, RGB olarak başvuru formuna  yüklenecektir.
    • Eser teslimi sırasında yarışmacının özgeçmişinin (en fazla 100 kelime, Türkçe olarak, kronolojik sıralamada değil metin şeklinde olmalıdır) ve iletişim bilgilerinin (mobil-sabit telefon numarası/ elektronik posta adresi/ açık adres) başvuru formunda belirtilmesi zorunludur. 
    • Formlar ve dosya yüklemeleri eş zamanlı olarak yapılmalıdır ve tüm bilgilerin tamamlandığı tarih son katılım tarihi olan 23 Aralık 2022, saat 17.00’yi geçmemelidir.*

3. Yarışmanın konusu nedir?
Yarışma konusu; Nart Mitolojisinde adı geçen karakter veya karakterlerin yer aldıkları hikaye anlatımı içerisinde canlandırılması olarak belirlenmiştir.

    • Sanatçının ŞAMİL EĞİTİM ve KÜLTÜR VAKFI tarafından sosyal medya duyurularında bildireceği kaynak yayınlar veya kendisinin ulaşacağı yayınlar aracılığıyla bilgi sahibi olması beklenmektedir.
    • Nart Destanlarındaki herhangi bir kahraman veya olayın anlatımı, Kuzey Kafkasya halklarından birinde, diğerine göre farklılıklar gösterebilir. Sanatçı hazırladığı eseri Kuzey Kafkasya halklarının mitolojilerinden herhangi birinde tarif edildiği haliyle resmedebilir. Ancak sanatçı, eserini hangi kaynaktan yararlanarak hazırladığını (Kitap/ makale/doküman ile yazar adını belirtmek suretiyle) en fazla 100 kelimelik bir sinopsis ile açıklamak zorundadır.

4. En son hangi tarihe kadar eser yükleme yapılabilir?
Eserlerin dijital hali en geç 23 Aralık 2022saat 17.00’ye kadar Dijital Resmi Yükle bölümüne dijital olarak yüklenmiş olacaktır.**

5. Aynı kişi kaç eser ile katılabilir?
Aynı kişi en fazla 2 eser ile katılabilir.

    • Aynı kişi 2 adetten fazla eserle katılım sağlarsa dosya yükleme sırasına göre ilk 2 eser yarışmaya dahil edilecek ve diğerleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
    • İki eser ile katılan yarışmacılar her bir eser için ayrı başvuru yapmak zorundadır.

6. Eser boyutları ne olmalıdır?
Eserler dijital olarak teslim edilecek olup  3500 x 4900 pixel’den ve 72 dpi ’den küçük olmayacak şekilde, tiff veya jpeg formatında, RGB olarak başvuru formuna yüklenecektir.

7. Yarışmaya katılacak eserlerde kullanılacak teknik ne olmalıdır?
Yarışmaya katılacak eserlerde kullanılacak teknik dijital olmalıdır. Geleneksel yöntemlerle yapılan eserler kabul edilmeyecektir.

8. Yarışmaya katılacak eserler siyah-beyaz mı renkli mi olmalıdır?
Eserler renkli olarak çalışılacaktır.

9. Eserlerin teslimi nasıl yapılacak?
Eserler öncelikle dijital olarak teslim edilecek olup eserin fotoğrafının tiff veya jpeg formatında ve en az 1 MB, en fazla 5 MB boyutunda olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

10. Yarışmaya katılacak eserler daha önce ödül almış bir eser olabilir mi?
Eserlerin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir.

11. Yarışmaya katılan eserlerin özgün olması şart mı?
Yarışmacıların tasarımlarını özgün çalışmalardan elde etmeleri gerekmektedir. Alıntı eserler tespit edildiğinde değerlendirmeye alınmayacak olup alıntı olan eserin sorumluluğu yarışmacıya aittir.

12. Bir eseri birden fazla kişi yapabilir mi?
Evet, bir eseri birden fazla kişi birlikte yapabilir. Ancak o eserin ödül kazanması durumunda gruba ödül verilir, kişi sayısına göre ödül verilmez.

13. Sadece karakter mi çizip gönderilecek yoksa arka plan ve sahne tasarımı yapılmalı mıdır?
Çizimde ilgili karakter veya karakterler yine tasarlanan bir an içerisinde olacak şekilde, arka plan ve sahne tasarımı da yaparak canlandırılmalıdır.

14. Çizilecek karakterin başka dosyada ayrı ayrı karakter tasarımı referansları (boydan, profilden vs.) olmalı mı?
Hayır, modelleme yapılması istenilmiyor. Yalnız karakter veya karakterleri çizilmesi ve aynı çizimde arka plan ve sahne tasarımı ile birlikte 2D (iki boyutlu) olarak çizim olması yeterlidir.

15. Anime tarzı zorunlu mu yoksa özgün tarzımızla katılabilir miyiz?
Herhangi bir tarz zorunlu değil, arzu ettiğiniz gibi çizebilirsiniz. Ancak özgün olması gereklidir.


*   4 Ekim 2022 tarihinde güncellenmiştir
** 4 Ekim 2022 tarihinde güncellenmiştir

YARIŞMA DOKÜMANLARI

Yarışma Şartnamesi

Başvuru Formu

Jüri Üyeleri

Sık Sorulan Sorular

Referans Kitaplar